Електронни модули за вашият автомобил,дом и офис

Програмиране на клавиатура за контрол на достъп

Програмиране на клавиатура за контрол на достъп с RFID чипове и карти.

                           

1.Добавяне на потребител

а.Добавяне на потребител с регистрация на карта

Натиснете #*990101# и след като чуете двукратно

потвърждение от бузера зеленият светодиод ще светне за постоянно което означава че сте влезли в режим на програмиране.Натиснете 5 доближете картата до клавиатурата и след това натиснете #.Картата Ви е успешно записана.Натиснете 2 пъти ** за да излезете от режима на програмиране.

2.Добавяне на потребител с вкарване на номер на картата

-­Натиснете #*990101# и след като чуете двукратно

потвърждение от бузера зеленият светодиод ще светне за постоянно което означава че сте влезли в режим на програмиране.

-Натиснете 2 и въведете 10 цифрения номер на вашата карта.Трябва да чуете 2- кратно потвърждение от бузера на клавиатурата при успешно записана карта. Натиснете 2 пъти ** за да излезете от режима на програмиране.

3.Регистрация на парола на нов потребител

Натиснете #*990101# и след като чуете двукратно

потвърждение от бузера зеленият светодиод ще светне за постоянно което означава че сте влезли в режим на програмиране.Натиснете 3,въведете 6-цифрена парола за достъп.Натиснете отново 3.Ще чуете 2-кратно потвърждение от бузера.Натиснете ** за да излезете от режима на програмиране.

4.Ргистрация на карта + парола за достъп

Натиснете # ---*---990101---# и след като чуете двукратно потвърждение от зумера и светне зеленият светодиод сте влезли в програмен режим.

Натиснете 4,след това въведете 10 цифреният номер на картата,въведете 6 цифрената парола,натиснете # след като приключите.Зумера ще потвърди с двукратно пиукане.Натиснете два пъти * за да излезете от програмен режим.

5.Изтриване на потребител

Натиснете # ---*---990101---# и след като чуете двукратно потвърждение от зумера и светне зеленият светодиод сте влезли в програмен режим.

А.Изтриване на потребител с доближаване на карта:

Натиснете 81,доближете картата и натиснете # за край.Ще чуете двукратно потвърждени от зумера за успешно изтриване.Натиснете ** за излизане от режима на програмиране.

Б.Изтриване на потребител с въвеждане на номера на картата

Натиснете 82,въведете номера на картата,натиснете # за край.Натиснете ** за излизане от режима.

В.Изтриване на потребител с въвеждане на парола

Натиснете 83,въведете 6 цифрената парола и # за край.

Зумера ще се обади 2 пъти за успех.Натиснете 3 за продължаване,6 цифрена парола и # за край.Натиснете ** за излизане от режим на програмиране.